Als bezoeker van christelijkpodium.nl ga je ermee akkoord, door het gebruiken van deze website, op een liefdevolle en respectvolle manier om te gaan met de informatie, die door onze talenten gedeeld worden. Informatie die gedeeld kunnen worden zijn evenementen, nieuwsberichten en media.

Je gaat er ook mee akkoord op een liefdevolle en respectvolle wijze contact te maken met ‘onze’ talenten.

Mocht je hier niet mee akkoord willen of kunnen gaan, dan ben je altijd vrij om geen gebruik te maken van deze website 😉