Algemene gegevens
Zichtbare Naam

Arnaud van Gelder de Neufville

Profielgegevens
Biografie

Hallo allemaal,
Ik ben een enthousiaste man, die graag opchept over Jezus, nadat Hij in september 2004 mijn leven voorgoed heeft veranderd!
Dit doe ik in de persoonlijke ontmoeting met mensen, maar ook binnen kerkgemeenten tijdens een samenkomst, training of conferentie. Daarnaast vind ik het leuk om te delen bij celgroepen of Bijbelscholen.
Aan de hand van persoonlijke ervaringen kan ik over veel onderwerpen mensen inspireren en op weg helpen.

Aanvullende eigenschappen

– Mijn passie voor Jezus en liefde voor mensen is aanstekelijk.

– Ik werk interactief. Mijn spreekbeurten zijn praktisch en direct toepasbaar in het dagelijkse leven.

Hoofdcategorie

Spreker

Subcategoriëen Sprekers

Evangelist, Persoonlijk verhaal en getuigenissen, Spreker voor Trainingen / Workshops

Spreekthema's

de Liefde van de Vader, onze identiteit als geliefde kinderen van de Vader, Gods stem verstaan, genezing, profetie, evangelisatie.

Gelegenheden

Conferentie, Spreekbeurt, Workshop