Algemene gegevens
Zichtbare Naam

Hans Borghuis

Profielgegevens
Biografie

Hans Borghuis werkt voor Bijbelschool de Wittenberg in Zeist, eerder werkte hij o.a. voor de IZB (voor zending in Nederland). Hans is spreker, trainer en docent. Hij geeft veel discipelschapstrainingen aan (jongeren)groepen in heel Nederland en spreekt ook graag en vaak over het thema discipelschap (maar ook over diverse andere thema’s) in kerk- en jongerendiensten en bij andere bijeenkomsten. Bij de Wittenberg is hij verder staflid en verantwoordelijk voor communicatie en relaties. Enthousiast, helder, motiverend en uitdagend zijn een aantal kenmerken die Hans typeren. Hij maakt graag gebruik van aansprekende en relevante voorbeelden en neemt ook altijd ruimte voor een stukje interactie.
— — —
Contact via borghuis@dewittenberg.nl of  via 030 – 692 41 66.
Kijk ook op http://www.hansborghuis.nl.

Aanvullende eigenschappen

Hans is een ervaren spreker en trainer en spreekt veel in kerkdiensten, jongerendiensten en andere bijeenkomsten. Daarnaast geeft hij ook veel (discipelschaps)trainingen aan (jongeren)groepen in heel Nederland en daarbuiten. Hij spreekt erg graag over het thema discipelschap, maar natuurlijk zijn ook diverse andere onderwerpen mogelijk. Bijvoorbeeld: identiteit als (jongere) christenbiddengeloofszekerheidchristelijke levensstijlde Bijbelde Heilige Geestlevensverandering en diverse andere Bijbelse thema’s.

— — —

Hans heeft veel ervaring in het spreken in kerkdiensten, jongerendiensten, tijdens concerten en diverse andere gelegenheden. Ook sprak hij veel tijdens Alpha-cursussen en -trainingen en doet hij veel trainingen met groepen (jongeren) waarbij hij ook regelmatig in het buitenland is te vinden (o.a. Italië en Zwitserland) om hier te spreken en te trainen in kerken. Naast de mogelijkheid om Hans te boeken als spreker voor een kerkdienst, jongerendienst, themadienst of andere bijeenkomst is het ook mogelijk om een training te boeken, dit kan bijvoorbeeld een korte discipelschapstraining van één avond zijn of een meer uitgebreide training van 3 avonden. Trainingen zijn mogelijk rondom het thema discipelschap maar – in overleg – ook rondom diverse andere thema’s.

— — —

Contact via borghuis@dewittenberg.nl of via WhatsApp: 030 – 692 41 66.
Kijk ook op http://www.hansborghuis.nl.

Hoofdcategorie

Spreker

Subcategoriëen Sprekers

Allround Spreker, Jongerenspreker / jeugdwerker, Spreker voor Trainingen / Workshops, Themagericht Spreker, Overige Sprekers

Spreekthema's

Discipelschap, Christelijke levensstijl, Gebed, Identiteit, Leven als Christen, Jezus volgen, Alpha, Alpha Cursus, Leiderschap

Gelegenheden

Conferentie, Evenement, Festival, Kerst, Hemelvaart, Masterclass, Oud & Nieuw, Pasen, Pinksteren, Schoolfeest, Seminar, Spreekbeurt, Stads-/Dorpsfeest, Studentenfeest, Workshop, Overige gelegenheden

Website

https://www.hansborghuis.nl

Facebook Pagina

Twitter gebruikersnaam