Ruurd Walinga komt met Orgaandonatie Catechismus

Ruurd Walinga komt met Orgaandonatie Catechismus

De Orgaandonatie Catechismus, zo heet het nieuwe avondvullende programma van Ruurd Walinga uit Leeuwarden. Dit keer geen cabaretprogramma, maar een 'hoorcollege' over een gevoelig onderwerp. In welgeteld 52 vragen behandelt Walinga dit thema op leven en dood.

Het publiek blijft bij de les, want de toehoorders doen volop mee bij het beantwoorden van de vragen. De eerste vraag komt uit de bekende Heidelberger Catechismus, die in 1563 werd opgesteld door de jonge protestantse kerk om hun geloofsleer eenvoudig uit te leggen. De eerste vraag luidt: wat is uw enige troost in leven en sterven?

Aan de hand van serieuze, indringende en onthutsende vragen wordt behandeld wat christenen moeten doen met de Actieve donorregistratie (ADR). Op 1 juli van dit jaar krijgen alle Nederlanders boven de achttien jaar een brief van de rijksoverheid met de vraag om hun keuze over orgaandonatie en weefseldonatie vast te leggen in het Donorregister.

Eén van die vragen is of orgaandonatie of weefseldonatie in de Bijbel voorkomt. Ook komt naar voren hoe Joden over dit onderwerp denken. En had de apostel Paulus niet een schare volgelingen die wel een oog voor hem over hadden?

De Orgaandonatie Catechismus is een combinatie van een speelse Bijbelstudiekwis en een soms horrorachtig hoorcollege over de schimmige lijnen van hersendood. Ook verrassende getuigenissen van mensen die een donororgaan ontvingen en daarmee een stukje persoonlijkheid van de gever.

Kerken en gemeenten kunnen overigens kiezen uit twee varianten van de Orgaandonatie Cathechismus. Er is een wat lichtvoetige versie waarin Ruurd Walinga ook enkele liedjes en sketches doet.

Ruurd Walinga is journalist, voorganger, pastoraal-werker en cabaretier en probeert De Blijde Boodschap steeds weer op een verrassende wijze naar voren te brengen.

Www.waterinwijn.nl

Ruurd Walinga, 06-23449545