Over Sjoerd

Sjoerd Stellingwerf

Pastoraal opgeleid en al lang ervaren in het dienstbaar luisteren. Ook ad interim in diensten of als spreker in grotere of kleinere kring. De waardigheid van de mens en het hervinden daarvan is geregeld mijn thema. Veel christelijke hulpverlening gaat uit van het seculiere mensbeeld van geest/ziel/lichaam. Ik ga uit van het Bijbelse beeld van de mens als eenheid en door God beademd.

Kundig bij: verwerping en herstel, kindermishandeling, PTSS, angsten-geborgenheid, verslaving drugs-alcohol, depressie en burn-out, HSP.

Ik geloof in diep innerlijk herstel door Gods nabijheid en verzoening, door liefde van Hem en van de naaste. Ik ga nooit uit van korte termijn oplossingen, tenzij de Heere zelf met een onverwachte doorbraak komt. Ik vertrouw op Gods diepe toewijding aan ons. Jezus is mijn herder en verlosser. Ik mag hem kennen door diepe wezenlijk drama's in mijn leven heen én door de wonderlijke nabijheid en vernieuwing van Hem.

Ik ben actief lid binnen een PKN-gemeente van blij-orthodox profiel, maar ik bind me in mijn geloof niet aan één kerkelijke zuil of richting. Waar mensen Hem zoeken en belijden weet ik me welkom, van evangelisch tot bevindelijk. Heb ervaring met diverse kerkelijke denominaties en daarmee houd ik natuurlijk rekening met alle respect. Ik ben er om te dienen en niet om te polariseren.